India-based Neutrino Observatory

INO Collaboration

 Project Director: Prof. Gobinda Majumder, TIFR
Institute/University
Members
Physical Research Laboratory (PRL)
Ahmedabad

Jitesh Bhat, Monojit Ghosh, Pomita Ghoshal, Srubabati Goswami, Anjan Joshipura, Partha Konar, Namit Mahajan, Subhendra Mohanty, Utpal Sarkar, Sushant Raut

Aligarh Muslim University (AMU)
Aligarh

S. Ahmed, M. Sajjad Athar, R. Hasan

Harish Chandra Research Institute (HRI)
Allahabad

S. Choubey, R.Gandhi

Institute of Physics (IOP)
Bhubaneswar

Sanjib Kumar Agarwalla, Pankaj Agrawal

Utkal University
Bhubaneswar

Swapna Mahapatra

University of Calicut
Calicut

C.D. Ravikumar, A M Vinodkumar

Panjab University (PU)
Chandigarh

V. Bhatnagar, A. Kumar, J. S. Shahi, J. B. Singh

Indian Institute of Technology, Madras (IITM)
Chennai

S. Aniruddhan, N. Chandrachoodan, N. Krishnapurna, J. Libby, A. Prabhakar, Prafulla Behera, Chitra, P. Kumar, P. Abinaya

The Institute of Mathematical Sciences (IMSc)
Chennai

D. Indumathi, H. S. Mani, M. V. N. Murthy, G. Rajasekaran, N.Sinha

Delhi University (DU)
Delhi

B. C. Choudhary, D. Choudhury, D. Kaur, A. Kumar, S. Kumar, S. Mandal, Md. Naimuddin, Shahnawaz, Smarjit Triambak, S. Verma, S.K. Verma

Jawaharlal Nehru University (JNU)
Delhi

Poonam Mehta

Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR)
Kalpakkam

J. Jayapandian, C. S. Sundar

Saha Institute of Nuclear Physics (SINP)
Kolkata

N. K. Mondal, P. Bhattacharya, S. Bhattacharya, Kamales Kar, D. Majumdar, S. Saha

University of Calcutta (CU)
Kolkata

S. Bandyopadhyay, A. Banerjee, D. Jana, G. Gangopadhyay, A.Raychaudhuri

Variable Energy Cyclotron Centre (VECC)
Kolkata

R. K. Bhandari, S. Chattopadhyay, A. K. Dubey, S.A. Khan, S. Muhuri, T. K. Nayak, S. Saha, J. Saini, P. R. Sarma, R.N. Singaraju, V. Singhal, S. K. Thakur, Y.P. Viyogi, A. Bera, A. Ghosh

Lucknow University (LU)
Lucknow

Jyotsna Singh

American College
Madurai

S. P. M. Deborrah, K. Gnanasekar, S. R. Inbanathan, K. Moorthy

Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
Mumbai

DRHR: Sourabh Pathak, Sandip Patel, S. Ajith, N.S. Dalal, S.P. Prabhakar, T.S. Srinivasan, D.N. Badodkar
CDM: S.P. Srivastava, K.N. Karn, P.I. Hadagali, P.K. Biswas, Alok Tripathi, Sachin Dolas, Prabhat Singh, Vinay Sharma, Sanjay Patil, Suresh Jaiswar
CED: R. Rengan, K. Srinivas
ED: S. Achrekar, N. Ayyagiri, A. Behere, D. Das, A. Jain, N. Kamble, T. Kasbekar, H. Kolla, A.Manna, S. Mohanan, S. Moitra, P.M. Nair, S. Padmini, M. Punna, S.M. Raut, S. Prafulla, S. Sikder
TSD: P.S. Shetty, B. Sivaramakrishna, Mathew Dominic, Shashank Padwal
NPD: P. Shukla, L.M. Pant, S.P. Behera

CMEMS
Mumbai

V.B.Chandratre, Hari Prasad, Veena Salodia, Menka Sukhwani

Indian Institute of Technology, Bombay (IITB)
Mumbai

S. Umasankar

Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)
Mumbai

B. S. Acharya, S. Banerjee, V. M. Datar, A. Dighe, Gobinda Majumder, B. Satyanarayana, Suresh Kalmani, P. Nagaraj, K.C. Ravindran, Suresh Upadhya, Piyush Verma, Mandar Saraf, Ravindra Shinde,Vishal Asgolkar, Rajkumar Bharathi, Santosh Chavan, S. Dasgupta, Darshana Gonji, S.R. Joshi, Pathaleswar, Dipankar Sil, Thoi Salam Singh, N. Sivaramakrishnan, Pavan V., L. Umesh, E. Yuvaraj, K. S. Gothe,B. K. Nagesh, Shobha K. Rao

University of Mysore (MU)
Mysore

S. Krishnaveni, C. Ranganathaiah, H. B. Ravikumar

University of Kashmir
Srinagar

W. Bari, N. Iqbal

Banaras Hindu University (BHU)
Varanasi

V. Singh